dünyanın 6 günde yaratılması allah’ın acizliğini gösterir mi?

‘’Rabbiniz o Allah’dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı.(Yunus:3)’’

Hiç şüphe yok ki ayette geçen günler ile bizim bildiğimiz günler aynı değildir. Bizim günlerimiz yirmi dört saatten ve göklerle yerlerin yaratılmasının neticesinde gece ve gündüzün meydana gelmesiyle beraber ortaya çıktı. Yerkürenin ve gökyüzünün yaratılmasında bu günler esas olarak alınamazlar.nitekim buna işareten Allah Teala şöyle buyuruyor’’ Rabbin indindeki bir gün, sizin sayacaklarınızdan bin yıl gibidir.(Hac:47)’’ Belki de altı günde yaratmasının hikmeti; kullarının bu yaratmadan, aceleciliği terkedip ağırbaşlılıkla hareket etme dersini çıkarmalarını istemesi olabilir. Bundan dolayı yavaş davranmanın Rahman’dan, aceleci davranmanın ise şeytandan olduğu söylenmiştir(Prof.Dr. Yusuf El Kardavi )