Kıraat farklılıkları manayı değiştirir mi ?

Kıraat farklılıkları manayı değiştirir mi ?

Süre : Maide
Ayet: 6

Bezzi – İbn Kesir rivayeti : Ve ercuLİkum (li yani le değil.)

 

 

1

 

 

 

Hafs – Asım rivayeti : Ve erculekum (li değil le yani.)

 

2

 

*Ülkemizde Asım’ın Hafs rivayeti yaygındır.Elinizdeki Kur’an ve internette meal bulduğunuz yazılış hep bu rivayete göredir.

İki kıraat arasındaki fark : Birinde ERCULE diğerinde ERCULİ geçmektedir.Yani lam harfi birinde fetha diğerinde esre ile gelmektedir.

Bu neyi değiştirir ? Dilerseniz bunu da DİB tek ciltlik İslam ilmihali’nden bakalım;

3

 

K.Seyfettin Yazıcı, Lütfi Şentürk,s.85,2009 , Ankara