edille i şeriyye kaçtır

ŞER’İ DELİLLER

“Delil” lügatte-maddi olsun manevî olsun, hayır veya şer olsun- herhangi bir şeye doğru irşat eden, yol gösteren demektir. Usûlcülerin ıstılahında ise: Üzerinde doğru bir mantıkla düşünüldüğünde kendisiyle matlub bir habere ula­şılması mümkün olan şeydir. Meselâ: Bu âlemin değişme, intikal ve fânî olma­sı gibi hallerini düşünerek sonradan var olduğunu bulmak, “Namazı dosdoğru kılın” (Bakara 2/43) ayeti … Devamı