hadislerin yazılış tarihi

SÜNNETİN YAZIYA AKTARILMASI

İlmi çevrelerde yaygın olan kanaate göre hadisler hicrî bi­rinci asnn sonlarına vanncaya dek sözlü olarak aktanlmaktaydı. İlk olarak hadisleri yazıya aktarmayı düşünen kişi zâhid halife Ömer b. Abdülaziz oldu. O, Ebubekr b. Muhammed b. Hazm’a gönderdiği yazılı emirde şunları belirtiyordu: “Allah Rasûlü (S.A.V.)’nün hadislerine veya sabit sünnetlerine ya da Amra [binti Abdirrahman’nın hadislerine bak ve … Devamı