sakalı şerif gerçek mi

SAKAL-I ŞERÎF

Şerefli, mübarek sakal anlamında Hz. Peygamberin sakalı için kullanılan bir tabir. “Sakal” türkçe, “şerîf” ise arapça bir kelime olup; “Sakal-ı Şerîf”, kurallara tam uymasa da, Osmanlıca bir tamlama olarak “mübarek, şerefli sakal” anlamına gelmektedir. İslâmî literatüre “Lihye-i Saâdet veya Lihye-i Şerîf” şeklinde geçmiştir. Bu tabir Hz. Peygamber’in sakalından günümüze kadar ulaşmış olanların belirli gün ve … Devamı