vacip kaça ayrılır

VACİBİN KISIMLARI

Çeşitli itibarlarla vâcib, kısımlara ayrılır: 1) Edasının vakti itibariyle, 2) Taktir edilmiş ve taktir edilmemiş oluşu itibariyle, 3) Tayin olunmuşluğu ve tayin olun-mamış bulunuşu itibariyle, 4) Edası taleb olunan şey itibariyle. Şimdi her kısmı ayn ayn inceliydim: 1- Edasının Vaktine Göre Vâcib Bu itibarla vâcib mutlak ve mukayyed dir. Mutlak vâcib, muayyen bir vakit ile … Devamı